Nieważność umowy PKO BP

Umowa na zakup lokalu mieszkaniowo-usługowego nieważna!

W dniu 29.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (SSO Renata Kawecka; sygn. I C 1978/21) ustalił nieważność umowy kredytu PKO BP z 2008 r. (d. Nordea) i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 218.413.96 PLN i 59.770,25 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2021 r. do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, jak również z art. 353(1) k.c. Dodatkowo Sąd uznał, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do upadku umowy. Warto podkreślić, że sprawa dotyczyła umowy kredytu mieszkaniowego na zakup lokalu mieszkaniowo-usługowego i spłatę kredytu na zakup innego lokalu mieszkaniowo-usługowego. Dodatkowo część lokali była wynajmowana. Sąd zgodził się z naszą argumentacją, że konsument ma prawo do pomnażania swojego majątku, co nie niweczy jego statusu konsumenta.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.