Nieważność umowy Pekao Banku Hipotecznego


W dniu 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Kossowska, sygn. XXVIII C 5798/21), wydał wyrok, w którym:

– Sąd ustalił, że umowa kredytu Pekao Banku Hipotecznego S.A. (d. BPH Banku Hipotecznego) jest nieważna;

– zasądził na rzecz powodów kwotę 213.289,60 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;

– zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 11.868,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ocenie Sądu nieważność umowy kredytu należy upatrywać w jej sprzeczności z art. 353(1) kc. Sąd wskazał dodatkowo na występujące w umowie kredytu klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu indeksacji. Dodatkowo zdaniem Sądu kredytobiorcy nie zostali w sposób właściwy poinformowani o ryzyku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.