Nieważność umowy Nordea Banku

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 10 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1436/18; SSO Agnieszka Rafałko) ustalił, że umowa d. Nordea Banku z września 2008 r. jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot na rzecz kredytobiorców z odsetkami od złożenia powództwa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.