Nieważność umowy mBanku

W dniu 20.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XXIV C 2415/20 (SSO Anna Zalewska) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa z 2008 r. zawarta z BRE Bank jest w całości nieważna i zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 337.896,54 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14.11.2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 22.529,76 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 03.01.2022 r. do dnia zapłaty.
  2. Oddala wyrok w pozostałej części;
  3. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.