Nieważność umowy mBanku

7 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Katarzyna Dawid-Birska; XXVIII C 1327/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt (…) o kredyt  hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” zawarta we wrześniu 2008 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę prawie 170 tys. PLN po połowie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia przez Sąd o skutkach stwierdzenia nieważności umowy do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesięcy.