Nieważność umowy mBanku

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 16 września 2022 r. sygn. akt XV C 1645/21 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A.:
1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta między stronami jest nieważna;
2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 95.112,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;
3. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W sprawie cieszy przede wszystkim czas postępowania, wyrok wydany po 13 miesiącach od złożenia pozwu i przeprowadzonej 1 rozprawy.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i należy je wyeliminować z umowy. Konsekwencją tego zabiegu jest upadek całej umowy, która nie może dalej obowiązywać bez postanowień określających wysokość głównych świadczeń.

Powództwo zostało uwzględnione w 100%.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.