Nieważność umowy mBanku

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. XXVIII C 15733/23) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w grudniu 2006 r. jest nieważna
  2. Zasądził od pozwanego mBanku na rzecz powódki kwotę 264.233,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty
  3. Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.