Nieważność umowy kredytu z września 2010 r. zawartej z d. Nordea Bank Polska S.A. Spłaty dokonywane były od początku w walucie

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Tarapata) wyrokiem z dnia 7 czerwca 2024 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt: XXIV C 3278/20): I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 8 września 2010 r.  jest nieważna; II. zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 99.191,17 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty; III. w całości obciążył pozwanego kosztami procesu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy szczegółowych motywów rozstrzygnięcia. Najprawdopodobniej Sąd zasądził odsetki nie od upływu terminu z przedsądowego wezwania do zapłaty a od dnia doręczenia pozwu.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 43 miesiące.