Nieważność umowy kredytu z 2010 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 13690/22 (SSO Bartłomiej Biegański) p-ko Bankowi PKO BP S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w podwójnej wysokości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.