Nieważność umowy Getin Noble Bank

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska), sygn. akt XXIV C 3112/20 wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Getin Noble Bankiem w lipcu 2008 roku jest nieważna;

2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 518.818,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami:

– od kwoty 426.746,91 zł od dnia 26 lipca 2022 roku do dnia zapłaty;

– od kwoty 92.071,59 zł od dnia 14 lutego 2023 do dnia zapłaty;

3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;

4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.