Nieważność umowy Getin Bank

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Robert Masznicz; XXVIII C 5161/22) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego z czerwca 2007 r. zawartej z dawnym Getin Bank SA i zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 93.703,10 PLN 47.831,55 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 08 sierpnia 2022 r.

Sąd orzekł, że stronie pozwanej przysługuje prawo zatrzymania do kwoty 306.968,20 PLN (kwoty kredytu).

Sąd w całości obciążył stronę pozwaną kosztami procesu, w tym zwrotu na rzecz powodów łącznie kwoty 13.584,00 PLN.

W ocenie Sądu strona powodowa udowodniła, że w przedmiotowej umowie znajdują się klauzule, które skutkują koniecznością stwierdzenia nieważności umowy. Stąd strony winny rozliczyć się pomiędzy sobą, zatem Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.