Nieważność umowy Banku Millennium S.A. zawartej przez prawników

W dniu 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1948/20; SSO Anna Tyrluk-Krajewska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium S.A w czerwcu 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania.

Sąd w pełni podzielił argumentację powodów w zakresie nieważności umowy kredytowej. Sąd wskazał, że postanowienia, które zawierała sporna umowa, w oparciu o orzecznictwo SN w zakresie kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, wymaga od Sądu eliminacji wadliwego zobowiązania z obrotu.

Sąd zgodził się z prezentowaną argumentacją pełnomocnika powodów, że wykształcenie prawnicze nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy. Fakt posiadania wykształcenia wyższego nie mógł wpłynąć na świadomość powodów w zakresie ryzyka walutowego i znajomości funkcjonowania instrumentów pochodnych, gdyż zagadnienia związane z kredytami powiązanymi z walutą lub innymi produktami bankowymi były powodom obce.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Postępowanie w I instancji trwało 30 miesięcy.