Nieważność umowy Banku Millennium

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16244/22 wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy Banku Millennium S.A.
  2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 593.459,27 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.