mBank wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda) w sprawie o sygn. akt I C 439/18 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że powód nie jest związany postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 1, § 11 ust. 4, § 13 ust. 6 i § 16 ust. 3 umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, zawartej w kwietniu 2008 r. przez powoda z BRE Bank S.A jedynie w zakresie odesłania do kursu kupna i sprzedaży z tabeli banku-kredytodawcy. Jednocześnie sąd oddalił powództwo o zapłatę. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, a zatem motywy rozstrzygnięcia zostaną wskazane po sporządzeniu przez Sąd uzasadnienia na piśmie.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.