Kredyt we frankach – jakie zapisy musi zawierać wyrok sądu?

Adw. Anna Wolna-Sroka: W mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat korzystnych wyroków w sprawach „kredytów frankowych”. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. „orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby”. W doktrynie funkcjonuje jednak przeważające stanowisko, że „związanie wyrokiem” dotyczy sentencji wyroku, a nie samego jego uzasadnienia.

Więcej na http://www.finanse.egospodarka.pl/158247,Kredyt-we-frankach-jakie-zapisy-musi-zawierac-wyrok-sadu,1,60,1.html