Kolejna umowa z 2011 r. przy spłacie rat wyłącznie w CHF uznana za nieważną!

W dniu 25 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 617/20) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat z dnia 7 lutego 2011 r. zawartej przez powodów z Nordea Bank Polska S.A.;
2. zasądził od Banku PKO BP na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 45.000 CHF z odsetkami od dnia doręczenia pozwu;
3. obciążył bank kosztami procesu.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu z lutego 2011 r., na podstawie której kredytobiorcy spłacali kredyt bezpośrednio w CHF a bank wskazywał, że kursy wypłaty transz były negocjowane.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna- Sroka Sp.p.