Kolejna nieważność umowy Millennium!

W dniu 8 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak (sygn. akt XXVIII C 2765/21) wydał wyrok, w którym:
1) ustalił nieważność umowy
2) zasądził od Banku Millennium na rzecz powoda kwotę 100.166,32 PLN oraz kwotę 45.226,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 maja 2019 r. do dnia zapłaty,
3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.