Kolejna dobra wiadomość z Sądu Najwyższego!

W dniu 22 września 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 4279/22 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 r. I ACa 179/21 (SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska), w którym to wyroku Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 września 2020 r. (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 530/17), w którym Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do kursu CHF z czerwca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 160.867,28 PLN oraz 61.867,28 CHF zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.