Fundusz Kredyt Inkaso przegrywa – umowa kredytu Euro Bank nieważna

Kredyt Inkaso przegrywa z kredytobiorcami. 8 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (II C 5727/18; SSR Jakub Kowalczyk) oddalił powództwo funduszu o zapłatę.
Rzekomy dług wział się z umowy kredytu indeksowanego na 400 tys. zł. zawartej z Euro Bankiem na zakup 50 metrowego mieszkania w Warszawie. Umowa została wypowiedziana a mieszkanie zostało sprzedane w 2016 r. za 360 tys. zł. Jednak bank uważał, że kredytobiorca dalej jest winien i sprzedał rzekomą wierzytelność w wysokości obliczonej na 440 tys. zł fundzuszowi Kredyt Inkaso. Ten z kolei zaproponował ugodę na 6 miesięcy, ale tylko po to by przerwać bieg przedawnienia. Po upływie 6 miesięcy nie był zainteresowany już żadną kolejną ugodą i rozłożeniem płatności na raty i zażądał spłaty całości, kierując sprawę do sądu.
Sąd oddalil powództwo stwierdzając brak udowodnienia wysokości roszczenia przez fundusz, zważywszy na nieważność umowy kredytu.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.
[Dodano 23.04.2021] Fundusz nie złożył apelacji, a więc wyrok jest ostateczny.