Dwie umowy Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nieważne

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 6075/21:

1. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM z 2008 r. zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego (Kredyt Bankiem S.A.) jest nieważna,

2. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM z 2010 r. zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego (Kredyt Bankiem S.A.) jest nieważna,

3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że obie ww. umowy są nieważne ze względu na abuzywność zawartych w nich klauzul walutowych. Sąd wskazał, że są one sprzeczne z art. 353(1) k.c., jednak z uwagi na fakt, że powodowie są konsumentami, postanowienia te, wobec ich abuzywności, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumentów w rozumieniu art. 385(1) k.c. (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. sygn. akt III CZP 40/22).

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.