Chytry dwa razy traci

Kolejne powództwo banku oddalone – tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 15 maja 2024 r. (I C 1779/21, SSO Katarzyna Zadora) oddalił roszczenie mBanku, który domagał się odsetek za opóźnienie w spełnieniu roszczenia banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Kredytobiorcy dokonali potrącenia już przy odpowiedzi na pozew, ale bank twierdził, że takie odsetki są mu należne, aż do zawarcia z nim porozumienia kompensacyjnego, które zostało zawarte po wygranej kredytobiorców w sprawie przeciwko bankowi. Po zawarciu tego porozumienia bank cofnął powództwo o zwrot kwoty kredytu, ale podtrzymał roszczenie o zasądzenie odsetek za opóźnienie.

Sąd to pozostałe roszczenie oddalił w całości i obciążył bank kosztami postępowania, w tym 10.800 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 22 miesiące.