Kolejny korzystny wyrok Sądu Najwyższego!

18 sierpnia 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 387/22; Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, przewodniczący, sprawozdawca; ‎SSN Marcin Krajewski; SSN Mariusz Załucki) oddalił skargę Banku Raiffeisen (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 listopada 2019 r. (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; SA Beata Kozłowska (spr.); SO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur), w którym to wyroku Sąd zasądził zwrot rat kredytu ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego z sierpnia 2007 r. (wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego). Sąd Okręgowy wyrokiem z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16; SSO Andrzej Kuryłek) oddalił roszczenie kredytobiorców w całości. Pięć lat później kredytobiorcy ostatecznie...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 603/21; SSA Ryszard Sarnowicz) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 czerwca 2021 r. (XXV C 3051/18; SSR del. Mitkiewicz) co do nieważności umowy d. Polbank EFG z maja 2008 r. i zasądzenia zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Wyrok apelacyjny zmienił wyłącznie okres, za który zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie, przyjmując że należą się one dopiero od oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność umowy. Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 609/21; SSA Ryszard Sarnowicz) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 maja 2021 r. (XXV C 407/19; SSR del. Zabłocki Stanisław) co do nieważności umowy d. Polbank EFG z września 2008 r. i zasądzenia zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Wyrok apelacyjny zmienił wyłącznie okres, za który zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie, przyjmując że należą się one dopiero od oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność umowy. Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 727/21; SSA Małgorzata Borkowska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 maja 2021 r. (XXV C 3054/19; SSR del. Stanisław Zabłocki) co do nieważności umowy d. Polbank EFG z lipca 2008 r. i zasądzenia zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Wyrok apelacyjny zmienił wyłącznie okres, za który zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie, przyjmując że należą się one dopiero od oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność umowy. Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 632/21; SSA Ryszard Sarnowicz) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 czerwca 2021 r. (II C 1769/17; SSO Tomasz Gal) co do nieważności umowy d. Polbank EFG z czerwca 2007 r. i zasądzenia zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Wyrok apelacyjny zmienił wyłącznie okres, za który zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie, przyjmując że należą się one dopiero od oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność umowy. Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Umowa z d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 623/19; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 czerwca 2019 r. (XXV C 1781/17; SSO Adam Mitkiewicz) co do nieważności umowy kredytu d. Polbank EFG z sierpnia 2008 r. i zasądzenia zwrotu zapłaconych kwot. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od daty złożenia oświadczenia o braku zgody konsumenta na dalsze trwanie umowy. Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.

Prawomocna wygrana z Raiffeisenem

Wyrokiem z 1 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1038/20; SSA Jacek Sadomski) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 października 2020 r. (XXV C 2698/18; SSR del. Adam Mitkiewicz) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytu (Sąd Okręgowy kierował się teorią salda), ale uwzględnił zarzut zatrzymania banku. Jednocześnie uznał, że zgodnie z uchwałą SN z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy....

Umowa Polbank EFG nieważna

30 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 534/20; SSA Krzysztof Tucharz) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 marca 2020 r. (XXV C 429/19; SSR del. Stanisław Zabłocki) i ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank International AG) zawarta w grudniu 2007 r. na kwotę 730 tys. zł, jest nieważna. Sąd zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu za jednoczesnym zwrotem bankowi kwoty wypłaconej w wykonaniu umowy kredytu, uwzględniając zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. Odsetki zdaniem SA są należne dopiero od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji upadku umowy przez kredytobiorców, a ponieważ bank niezwłocznie podniósł...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International

16 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 548/20; SSA Ryszard Sarnowicz) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu na 1,150 tys. zł z czerwca 2008 r. zawarta z d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty zapłaconych rat. W ten sposób zmianie uległ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 maja 2020 r. (XXV C 2764/18; SSO Tomasz Gal), który pozbawił skuteczności klauzule indeksacyjne, ale utrzymał umowę w mocy (tzw. "odfrankowienie"). Jednocześnie Sąd uznał, że bank skutecznie złożył zarzut zatrzymania i ustalił, że zwrot nastąpi pod warunkiem zwrotu kwoty otrzymanego kredytu. Sąd...

Umowa Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Elżbieta Lucyna Mojsa; XXV C 392/18) uznał umowę kredytu z maja 2008 r. zawartą z dawnym Polbank EFG za nieważną i zasądził zwrot rat z odsetkami.