Powództwo Credit Agricole oddalone – umowa bez indeksacji

6 marca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 560/19, Bogdan Świerczakowski, Ewa Kaniok, Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) oddalił apelację banku Credit Agricole od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 17 czerwca 2019 r. (I C 973/18), którym sąd uwzględnił powództwo kredytobiorców i uchylił BTE wystawione na podstawie umowy kredytu denominowanego d. LUKAS banku. Sąd stwierdził, że bank nie udowodnił ile właściwie jest winien kredytobiorca po przyjęciu bezskuteczności klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.