Umowa Banku Handlowego nieważna

16 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 2692/23 (I C 371/21; SSO Krzysztof Świderski) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bankiem Handlowym we wrześniu 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami za czas postępowania. Ciekawostką w sprawie był fakt, że kredytobiorca pracował w Komisji Nadzoru Finansowego, aczkolwiek nie zajmował się sektorem bankowym. Nie miało to jednak znaczenia dla Sądu, który uznał, że umowa została zawarta z konsumentem na wzorcu umownym, bank nie udzielił właściwych informacji o ryzyku a umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, co...