Teksty

Dr Jacek Czabański: Banki wystawiły kredytobiorców na nieograniczone ryzyko

Za często frankowicz jest przedstawiany jako osoba, która wpadła w sidła własnej chciwości, natomiast za rzadko mówimy o tym, że prawa kilkuset tysięcy ludzi zostały drastycznie naruszone. Umowy frankowiczów skonstruowano nieuczciwie, po prostu opierają się one na zapisach niezgodnych z prawem – mówi dr Jacek Czabański w rozmowie z Onetem. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dr-jacek-czabanski-banki-wystawily-kredytobiorcow-na-nieograniczone-ryzyko/mg4lw2y

Frankowiczów oszukano: Szli do banku, a trafili do kasyna

Liczne procesy o kredyty powiązane z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza CHF, ujawniają coraz większą liczbę danych o nieuczciwym postępowaniu banków. Banki zachwalając korzystniejsze kredyty „frankowe”, tańsze w spłacie ze względu na niższe oprocentowanie, celowo bagatelizowały lub milczały na temat ryzyka walutowego, które mogło doprowadzić – a w wielu przypadkach doprowadziło – nawet do bankructwa kredytobiorców – artykuł dr. Jacka Czabańskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej. https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1087984,frankowiczow-oszukano-zamiast-do-banki-trafili-do-kasyna.html

Kredyty indeksowane kursem CHF: Sądowe pomieszanie z poplątaniem

W  sprawach kredytów indeksowanych kursem CHF Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w ciągu ostatniego miesiąca trzy całkowicie sprzeczne ze sobą wyroki. Artykuł dr. Jacka Czabańskiego dla Dziennika Gazety Prawnej: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1053455,kredyty-indeksowane-kursem-chf.html

Kredyty we frankach: Jak banki naciągnęły kredytobiorców na 15 mld zł

W umowach kredytów frankowych banki narzucały kredytobiorcom ustalane przez siebie tabele kursowe. Zawierały one wysoką marżę dla banku (spread). Jak same banki dziś przyznają, wynagrodzenie z tytułu spreadów stanowiło istotny element opłacalności produktu kredytowego, gdyż marże na oprocentowaniu kredytu nie były zbyt wysokie. Banki zarabiały na spreadach dwa razy. W chwili wypłaty kredytu wysokość kursu, po którym kwota w złotówkach była przeliczana na równowartość franka, również była samodzielnie wyznaczana przez bank na niekorzyść kredytobiorcy w porównaniu z kursem rynkowym. Suma tych nieuczciwych zysków banków i strat klientów według wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego sięga oszałamiającej kwoty 15 mld 178 mln zł. Banki osiągnęły dzięki takiej wysokości nienależne zyski z tytułu samodzielnego wyznaczania wysokości zobowiązań kredytobiorców – i takie straty ponieśli ich klienci z tego tytułu. Artykuł dr. Jacka Czabańskiego dla Dziennika Gazety Prawnej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/940755,kredyt-we-frankach-jak-banki-naciagnely-kredytobiorcow-na-15-mld-zl.html

Pięciu prawników dobiera się bankom do skóry. Kim są, ile biorą od frankowiczów?

Czabański zachęca do składania pozwów przeciwko bankom: – W przypadku kredytów udzielonych w złotówkach, ale indeksowanych do waluty obcej, powstaje możliwość, że wskutek uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone, kredyt stanie się tak naprawdę kredytem w złotówkowym – twierdzi. Szacuje, że w takim przypadku przypadku kredytu na 300 tys. zł, bezprawna suma nadpłat z ostatnich lat sięgnąć może sięgnąć 50 tys. złotych. Należy składać pozew o zapłatę. Więcej na https://natemat.pl/153363,pieciu-prawnikow-dobiera-sie-bankom-do-skory-kim-sa-ile-biora

Umowy kredytów frankowych mogą być nieważne

Orzecznictwo sądu ochrony konkurencji i konsumentów przesądziło, że klauzule indeksacyjne, które pozwalają bankom na dowolne ustalanie kursu walut, są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i jako takie są bezskuteczne wobec kredytobiorców będących konsumentami (wyrok z 27.08.2012 w sprawie BPH; z 26.01.2011 w sprawie mBanku; z 14.12.2010 r. w sprawie Banku Millennium). Czy nie można jednak bronić tezy, że niezależnie od naruszenia przepisów chroniących konsumenta, umowa o kredyt udzielonych w złotówkach, ale waloryzowany kursem waluty obcej, jest nieważna? Artykuł dr. Jacka Czabańskiego dla Dziennika Gazety Prawnej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/863769,kredyty-we-frankach-umowy-kredytow-frankowych-moga-byc-niewazne.html

Ratunek dla zadłużonych - kurs franka może się wahać

Kredytobiorcy wiedzieli, że kurs franka szwajcarskiego może się wahać, ale nie przewidywali, że aż tak – pisze Jacek Czabański. W ocenie kłopotów, w jakie wpadły osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, ścierają się dwie opinie. Jedni twierdzą, że osoby te same są sobie winne, bo wiedziały, iż zaciągnięcie kredytu w obcej walucie niesie ryzyko kursowe. Drudzy – że zostały celowo wrobione w kredyty walutowe przez chciwe banki. Artykuł dr. Jacka Czabańskiego w „Rzeczpospolitej”: https://www.rp.pl/artykul/1174660-Ratunek-dla-zadluzonych—kurs-franka-moze-sie-wahac.html