Prawomocny wyrok: umowa mBanku z grudnia 2009 r. nieważna!

Prawomocny wyrok: umowa mBanku z grudnia 2009 r. nieważna! Do umowy wmontowany został instrument finansowy typu SWAP przenosząc całe ryzyko walutowe na kredytobiorców! Dzisiaj tj. 4.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 190/21) w składzie SSO del. Anna Strączyńska uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu indeksowanego mBanku z grudnia 2009 r. jest trwale bezskuteczna/nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonego przez nich roszczenia wraz z odsetkami od daty wezwania przedsądowego. Zarzut zatrzymania nie został uwzględniony. Sąd zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 grudnia 2019 r, który oddalił powództwo kredytobiorców w...

Umowa z GE Money Bank S.A. jest nieważna w całości

Kolejna nieważność na posiedzeniu niejawnym. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 1196/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2021 r. 1. ustala, że umowa kredytu nr (…) zawarta 4 lipca 2007 r. z GE Money Bank S.A., obecnie Bank BPH S.A., z siedzibą w Gdańsku jest nieważna w całości; 2. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 170.350,82 PLN oraz 113.029,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 listopada 2020 r. do dnia zapłaty; 3. zasądza od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów koszty procesu...

Umowa Nordea Bank Polska S.A. nieważna

Prawomocny wyrok - umowa Nordea Bank Polska S.A. nieważna. Dzisiaj, czyli 3 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 541/21) wydał wyrok, w którym co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r., (sygn. akt XXIV C 1096/16 SSO Monika Dominiak), w którym Sąd uznał umowę kredytu zawartą w czerwcu 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 241.517,51 PLN. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek – zasądzając je dopiero od daty wyroku Sądu I instancji. Sąd w całości obciążył Bank...

Umowa z Getin Bank S.A. jest nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2775/21): 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF zawarta 14 września 2005 r. z Getin Bank S.A., którego następcą prawnym jest Getin Noble Bank S.A., jest nieważna; 2. zasądza od Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 234.312,84 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; 3. zasądza od Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda koszty procesu w...

Umowa z Santander Bank Polska S.A. nieważna

W dniu 29 października Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Magdalena Antosiewicz, sygn. akt II C 2545/20) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok, w którym: I. ustalił, iż umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 17 czerwca 2008r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 59.859,39 złotych i kwotę 18.536,16 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 czerwca 2017r. do dnia 13 października 2021r.; III. ustala, iż powodowie wygrali sprawę w całości, a...

Prawomocny wyrok – umowa DNB Bank Polska nieważna

Prawomocny wyrok - umowa DNB Bank Polska nieważna. Dzisiaj, czyli 29 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Byszewska; I ACa 308/21) wydał wyrok w którym co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2021 r. (III C 1768/18; SSO Ewa Jończyk), w którym Sąd uznał umowę kreytu indeksowanego kursem CHF zawartą z DNB Nord z kwietnia 2009 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich rat z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek, naliczając odsetki dopiero od dnia przesłuchania powodów przed Sądem Okręgowym i ich...

Umowa z Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi nieważna

18 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR Joanna Radzyńska – Głowacka, I C 2734/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego na 250 tys. zł. zawartej we wrześniu 2008 r. z Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi; 2. zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich zapłaconych kwot w wysokości blisko 190 tys. zł z odsetkami od upływu terminu z wezwania przedsądowego; 3. zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy

Oddalony wniosek mBank S.A. o wstrzymanie wykonalności prawomocnych wyroków uzyskanych na rzecz naszego klienta

Z przyjemnością informujemy, iż Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 października 2021 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 386/21 oddalił wniosek mBank S.A. o wstrzymanie wykonalności prawomocnych wyroków uzyskanych na rzecz naszego klienta. Wezwanie do zapłaty ze wskazaniem rachunku bankowego zostało już wysłane. W przypadku braku płatności w imieniu naszego klienta skierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Poniżej informacja na temat wyroku: W dniu 30 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I ACa 386/21 w składzie SSA Dorota Markiewicz oddalił apelację mBanku od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu z kwietnia...

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING!

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING! 18 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Aleksandra Korusiewicz; sygn. I ACa 955/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 marca 2021 r. (SSO Joanna Kurek -Pachla; II C 235/19) i zasądził na pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Poniżej informacja na temat wyroku Sądu I instancji: Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia...

Wyrok prawomocny – umowa mBanku nieważna!

Wyrok prawomocny - umowa mBanku nieważna! 26 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Marta Szerel; V ACa 427/20) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 1079/17), w którym to wyroku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z maja 2007 r. (d. BRE Bank S.A) jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy 42.120,51 PLN oraz 298,05 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna ze względu na nieuczciwe postanowienia waloryzacyjne, których...