Apelacja Banku Millennium S.A. oddalona w całości!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zarejestrowanej pod sygn. I ACa 1989/22 (SSA Marzanna Góral) oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 września 2022 r. (sygn. I C 569/21, SSR del. Anna Lipińska) ustalającego nieważność umowy z kwietnia 2008 r. oraz zasądzającego od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 109.977,27 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto, na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota 4.050,00 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy (zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 r.).

Sąd Apelacyjnie nie uwzględnił złożonego przez Bank wniosku dowodowego z oświadczeniem kredytobiorcy o potrąceniu, które zostało sporządzone z uwagi na złożony przeciwko kredytobiorcy pozew o zwrot otrzymanego kapitału.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze wnieść skargę kasacyjną.

Postępowanie w II instancji trwało 18 miesięcy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.