Strona główna

Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 1800 klientów.

Co nas wyróżnia?

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Wiedza i doświadczenie

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Jasne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy.   Oferujemy także ratalny system płatności.

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

  • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
  • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
  • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

  • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
  • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
  • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
  • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Wyroki uzyskane w 2021 r.

Rok 2021 był udanym rokiem dla walki kredytobiorców w sądach.
W mijającym roku w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię zapadło łącznie 126 wyroków w I i II instancji.
W 89% spraw zapadły wyroki stwierdzające nieważność umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. W 6% sądy uznały, że umowy mogą być wykonywane dalej, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. W 6 przypadkach sąd I instancji oddalił powództwo: w jednym przypadku ze względu na rzekome naruszenie zasad współżycia społecznego poprzez żądanie ustalenia, że umowa jest nieważna, w jednym ze względu na brak statusu konsumenta, a w czterech kolejnych, gdyż sąd uznał, że umowa jest ważna i uczciwa. Jednak tego typu wyroki są zmieniane w II instancji.
W naszych sprawach zapadły 32 wyroki w sądach apelacyjnych (należy pamiętać, że Sądy Apelacyjne na szerszą skalę zaczęły orzekać dopiero po tym, jak Sąd Najwyższy nie wydał spodziewanej we wrześniu uchwały w sprawach frankowych).
W 30 sprawach umowy zostały uznane za nieważne. Tylko w jednej sprawie zostało przyjęte, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji. W jednej sprawie sąd uznał, że umowa d. GE Money Banku może być wykonywana dalej z pominięciem tylko marży doliczanej do kursu średniego NBP, jednak w czterech innych sprawach przeciwko temu samemu bankowi sąd uznał, że również i tego typu umowa musi być uznana za nieważną.
Wydaje się więc, że linia orzecznicza jest już przesądzona i umowy będą uznawane za nieważne. Do rozstrzygnięcia w roku 2022 pozostanie kwestia rozliczeń stron, a zwłaszcza tego, czy w przypadku nieważnej umowy bankom (oraz kredytobiorcom) przysługuje jakieś dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału. Moim zdaniem takie wynagrodzenie może być należne dopiero od chwili zażądania zwrotu kapitału i tę funkcję pełnią odsetki za opóźnienie. W sprawie ma się też wypowiedzieć TSUE.
Kolejne kwestie do rozstrzygnięcia, to znaczenie oświadczenia kredytobiorcy o akceptacji skutku upadku umowy i jego forma. Uchwała SN z 7 maja 2021 r. nie tyle cokolwiek wyjaśniła, co wywołała kolejne zamieszenie, tym razem poprzez wprowadzenie wymogu składania przez konsumentów oświadczeń, że nie chcą zrezygnować z ochrony danej im przepisami i dała powód, aby część sądów zaczęła zasądzać odsetki za opóźnienie dopiero od dnia takiego oświadczenia. Jest to błędna wykładnia przepisów, która również mam nadzieje zostanie powstrzymana przez TSUE.
Niezależnie od tego rok 2022 szykuje się jako rok kolejnych zwycięstw kredytobiorców w Sądach, czego wszystkim życzymy!
adw. dr Jacek Czabański
adw. Anna Wolna-Sroka

 

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Umowa mBank prawomocnie nieważna

17 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny (SSO Ewa Talarczyk; V Ca 3131/18) na skutek apelacji powoda od wyroków SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSR Milena Dutkowska) z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. VI C 989/17 oraz wyroku uzupełniającego z dnia 9 sierpnia 2018 r., sygn. VI

Umowa DNB nieważna

W dniu 16 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4351/21, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) uznał, że umowa zawarta z DNB Bank Polska S.A. w marca 2009 r. jest nieważna. Sąd zasądził łącznie na rzecz powodów kwoty 122.655,00 PLN oraz 63.493,32 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie i w całości obciążył pozwanego kosztami postępowania.

Umowa kredytu Nordea-Habitat nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie IV C 635/19 (SSR del. Robert Masznicz) z powództwa kredytobiorców przeciwko PKO BP S.A.: I. ustalił nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej z d. Nordea Bank Polska S.A. we wrześniu 2006 r.; II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 273.703,69 PLN

Jakie możesz odnieść korzyści?

Nasz Kalkulator szacuje różne warianty rozliczeń:

-umowa nieważna
-umowa bez indeksacji
-rozliczenie jak kredytu złotowego
-ugoda na warunkach PKO BP
-ugoda na warunkach Banku Millennium

Kalkulator działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR oraz USD.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka Partnerska

(do 31 grudnia 2021 r. pod nazwą
Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Czabański i Partnerzy)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

ul. Hoża 64 lokal 2

00 – 682 Warszawa

NIP 701 096 37 78

KRS 0000822262