6 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 546/18, SSA Wiesława Kuberska, Anna Miastkowska, Jacek Pasikowski) prawomocnie uznaje umowę d. Getin Banku za nieważną i zmienia niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 31.01.2018 r. (II C 543/16).

Tym samym kredytobiorcy nie są winni bankowi rzekomych ok. 450 tys. zł (110 tys. CHF) tytułem zadłużenia.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że w toku postępowania apelacyjnego bank wezwał do zwrotu całości kapitału z powodu nieważności umowy, a kredytobiorcy dokonali potrącenia wszystkich dotychczas zapłaconych rat. W rezultacie Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kredytobiorców pozostałą nadwyżkę w wysokości ok. 20 tys. zł.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.