4 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uznał, że klauzule waloryzacyjne w umowie mBanku są nieuczciwe, ale nie wyciągnął z tego żadnych wniosków. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.