29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 590 17)

Sąd unieważnia umowę kredytu d. Getin Banku, gdyż uznaje, że bank dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej przez brak rzetelnych informacji o ryzyku.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.