Umowa z Millennium nieważna

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Aleksandra Orzechowska, sygn. XXVIII C 5886/21) wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym:

– ustalił, że umowa kredytu z czerwca 2005 r. jest nieważna,

– zasądził na rzecz powodów kwotę 110.944,99 PLN oraz 50.747,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 maja 2021 r. (upływu 14 dni od doręczenia wezwania) do dnia zapłaty oraz 1028,00 PLN z odsetkami od dnia 27 lipca 2022 r. (upływu 14 dni od doręczenia pozwu) do dnia zapłaty,

– zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 11.851,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, z uwagi na to, że bank mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorców. Po usunięciu z umowy niedozwolonych klauzul umownych umowa nie może dalej obowiązywać.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.