24 listopada 2017 r., Getin Noble Bank S.A. przegrał w Sądzie Okręgowym w Warszawie (XXV C 1059/16, SSR del. Kamil Gołaszewski)

Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego d. Getin Banku za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot ponad 150 tys. zł.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak, adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.