21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 114/16)

Sąd uznaje klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie dawnego Polbank EFG za bezskuteczne i nakazuje obliczanie wysokości należnych rat kredytu bez ich stosowania i bez ich zastępowania innym miernikiem wartości

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.