Oddalenie powództwa Banku Millennium – nieważna umowa kredytu rozliczona poprzez potrącenia

Wyrokiem z 10 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 1240/21; SSO Piotr Suchecki) oddalił powództwo Banku Millennium. Bank Millennium wytoczył sprawę kredytobiorcom po zapadnięciu prawomocnego wyroku w sprawie z powództwa kredytobiorców i ustaleniu nieważności umowy kredytu. Z niezrozumiałych względów bank domagał się zasądzenia całej kwoty kredytu w wysokości 300 tys. zł, pomimo dokonania potrącenia wierzytelności i dopłaceniu ok. 80 tys. zł różnicy przez kredytobiorców. Ponadto bank żądał zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału. W toku postępowania bank cofnął częściowo powództwo o zwrot kapitału, ale z nieznanych powodów nie uznał potrącenia w zakresie kwoty ok. 77 tys....