Umowa mBanku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 5 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 503/20; SSO Anna Ogińska-Łągiewka) ustalił nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF z czerwca 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę 96 tys. zł. Początkowo dochodzona kwota była wyższa, ale kredytobiorcy po otrzymaniu w 2023 r. wezwania od banku do zwrotu kwoty wypłaconego kredytu dokonali potrącenia wzajemnych wierzytelności, a następnie cofnęli odpowiednio powództwo o zapłatę. W postępowaniu dochodzą więc obecnie wyłącznie nadwyżki. Wyrok jest nieprawmocny. Postępowanie w I instancji trwało 53 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.