Wygrana przed Sądem Najwyższym z mBankiem

Sąd Najwyższy uwzględnia skargę kasacyjną konsumenta w zakresie oddalonego roszczenia odsetkowego i oddala skargę kasacyjną mBanku! W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. II CSKP 170/23 w składzie SSN Krzysztof Wesołowski (przewodniczący, sprawozdawca), SSN Dariusz Pawłyszcze, SSN Piotr Telusiewicz, dotyczący skarg kasacyjnych wywiedzionych od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 września 2021 r., I ACA 386/21. Sąd Najwyższy: 1) Uchylił zaskarżony wyrok w zakresie pkt I lit a oraz pkt II w części dotyczącej oddalenia apelacji powoda (w zakresie oddalonego roszczenia odsetkowego) 2) Oddalił skargę kasacyjną pozwanego 3) Pozostawia Sądowi Apelacyjnemu w...