Nieważność umowy Getin Noble Banku i oddalenie roszczenia syndyka o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 27 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tadeusz Bulanda; I C 233/24), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w zakresie roszczenia głównego; II. zasądził od pozwanej na rzecz Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A w upadłości z siedzibą w Warszawie kwotę pozostałą do zwroty kwotę kapitału (klient nie spłacił bowiem kwoty kapitału) III. oddalił powództwo w zakresie roszczenia ewentualnego w pozostałym zakresie (w zakresie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału; IV. zasądził od pozwanej na rzecz Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A w upadłości z siedzibą w Warszawie kwotę 5.072,00 PLN tytułem zwrotu...