Nieważność umowy DNB Bank Polska S.A.

W dniu 26 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SO Katarzyna Dawid-Birska, sygn. XXVIII C 8345/21) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy DNB Bank Polska S.A. z marca 2009 r. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.224.471,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty Zasądził od pozwanego na rzecz powódki koszty procesu w wysokości 16.051 PLN Zdaniem Sądu umowa zawiera klauzule niedozwolone, które prowadzą do upadku umowy. Klauzule przeliczeniowe nie były indywidualnie negocjowane. Dodatkowo Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Wyrok jest nieprawomocny....