Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 24 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Urszula Wiercińska, VI ACa 1578/22) wydał wyrok, w którym: I. zmienił zaskarżony wyrok w pkt 2 w ten sposób, że "zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 40.564,22 PLN i 27.478,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty, a na rzecz powódki kwoty 40.564,22 PLN i 27.478,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty II. oddala powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 5 marca 2017 r. do dnia 5 stycznia 2022 r. ...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 24 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Kaszak; XXVIII C 3504/21), wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie co do roszczenia o ustalenie; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 178.122,05 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 42.267,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 39.969,65 CHF od dnia 17 lutego 2021 do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie, tj. od kwoty 2.298,15 CHF od dnia 29 lipca 2022 r. do...