Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2037/22; SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 września 2022 r. (XXIV C 1181/15; SSO Monika Dominiak) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2006 r. na kwotę 250 tys. zł i zasądzenia zwotu kwot zapłaconych w wykonaniu tej umowy przez kredytobiorców, z tym że zmniejszył tę kwotę, uwzględniając fakt dokonania przez kredytobiorców w odpowiedzi na pozew banku potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. To oświadczenie o potrąceniu przedłożył bank w toku postępowania apelacyjnego. Pomimo uwzględnienia potrącenia,...

Powództwo banku oddalone ze względu na potrącenie

Wyrokiem z 14 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 964/21; SSO Marek Ciszewski) oddalił powództwo banku Millennium o zwrot kwoty wypłaconego kredytu w wysokości 235 tys. zł, a to ze względu na dokonane przez kredytobiorców potrącenie, którego bank nie wiedzieć czemu nie uznawał. Z dochodzonej przez bank kwoty sąd zasądził tylko 45 złotych oraz odsetki za opóźnienie za 24 dni. Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa kredytobiorców ustalający nieważność umowy zapadł 4 kwietnia 2023 r., a Sąd zasądził odsetki na rzecz banku od następnego dnia do 28 kwietnia 2023 r., kiedy wskutek oświadczenia kredytobiorców nastąpiło potrącenie wzajemnych...

Umowa mBanku z 2008 r. prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 406/23; SSO del. Adam Jaworski) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 października 2022 r. (II C 424/18; SSO Eliza Kurkowska) i ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego udzielonego w lipcu 2008 r. na kwotę 550 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconej kwoty 380 tys. zł z odsetkami częściowo od dnia wniesienia powództwa a w pozostałym zakresie od dnia złożenia modyfikacji powództwa. Sąd Apelacyjny wskazał, że nie podziela oceny wyrażonej przez Sąd Okręgowy (a czy jest jakiś wyrok sędzi Kurkowskiej w sprawach "frankowych"...