Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie o sygn. I C 934/23 (SSO Katarzyna Mazurek) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN tytułem zwrotu całości kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 8 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.