Prawomocna przegrana mBanku

Wyrokiem z 13 maja 2024 r. (V ACa 1681/22; SSA Joanna Mrozek) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2022 r. (II C 2031/19; SSO Michał Chojnacki) i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z mBankiem w sierpniu 2008 r. jest nieważna a kredytobiorcy należny jest zwrot wszystkich zapłaconych kwot wraz z odsetkami za opóźnienie od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu przedsądowym. We wcześniejszym wyroku Sąd Okręgowy uznał, że nieuczciwe w umowie było tylko pobieranie składki UNWW i to za wyjątkiem pierwszej, której wysokość podano w umowie. Sąd Apelacyjny wyraził całkowicie odmienną ocenę prawną, co nie powinno zaskakiwać,...