Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 6783/22 (SSR del. Robert Masznicz) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2009 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. XXVIII C 15733/23) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w grudniu 2006 r. jest nieważna Zasądził od pozwanego mBanku na rzecz powódki kwotę 264.233,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...