Prawomocna wygrana z PKO BP

9 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1153/22; Małgorzata Konsek-Bitkowska; Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska; Małgorzata Sławińska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 marca 2022 r. (III C 1601/17; SSO Mariusz Solka) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Nordea Bankiem w czerwcu 2008 r. Sąd jednocześnie uznał, że doszło do skutecznego potrącenia wierzytelności przez kredytobiorcę w obronie przed roszczeniem banku, które zostało zgłoszone w odrębnym powództwie i w związku z tym zmienił wyrok Sądu I instancji i oddalił roszczenie o zapłatę. Kredytobiorca nie cofnął powództwa o zapłatę pomimo potrącenia wskazując, że bank...