Nieważność umowy mBanku

W dniu 22 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Monika Odzimkowska, sygn. III C 2348/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy mBanku z 2009 r.   Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 125.905,96 PLN oraz 108.619,40 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia zapłaty Ustalił, że pozwany mBank ponosi całość kosztów procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna nieważność umowy Getin Noble Banku!

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 22 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 399/24) wydał wyrok częściowy, w którym oddalił apelację syndyka masy upadłościowej od wyroku w Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydziału Cywilnego (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, sygn. XXVIII C 1501/21) w zakresie ustalenia nieważności umowy. Warto dodać, że w trakcie rozprawie pełnomocnik syndyka masy upadłości Getin Noble Banku złożył wniosek o zawieszenie postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy. Adw. Anna Wolna-Sroka w trakcie rozprawy wniosła o oddalenie wskazanego wniosku z uwagi na jego bezzasadność. Roszczenie o ustalenie...