Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 8 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata; sygn. XXIV C 574/20) ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego d. EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna oraz zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorcy zwrot świadczenia nienależnego w postaci kwot zapłaconych tytułem Umowy w wysokości 73.751,41 PLN oraz 36.235,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi: - od kwoty 73.242,45 PLN oraz 33.411,26 CHF od dnia 26 marca 2020 r. do dnia zapłaty, - od kwoty 508,96 PLN oraz 2.824,09 CHF od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił powództwo...