Nieważnosć umowy kredytu z 2008 r. zawartej z PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3433/22 (SSR del. Michał Maj) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego "Własny Kąt Hipoteczny" z 2008 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. zasądził na rzecz powódki kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; V. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz...