Przegrana mBanku. Odsetki od zawezwania do próby ugodowej z 2018 r.

W dniu 1 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSO Piotr Królikowski, sygn. I C 1644/21) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu zawarta w listopadzie 2007 r. jest nieważna; 2) zasadził na rzecz powodów kwotę prawie 352 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia upływu terminu z zawezwania do próby ugodowej ze stycznia 2018 r. (290 tys. PLN) oraz wezwania do zapłaty z grudnia 2020 r. (62 tys. PLN) 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 11.834 PLN. Sprawę prowadzi adw. Anna...

Prawomocna nieważność umowy Millennium, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

Wyrokiem z dnia 1 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Kaniok, SSA Edyta Jefimko, SSA Bernard Chazan, sygn. akt V ACa 1291/22):  Oddalił w całości apelację banku Millenium, Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Apelacja wywiedziona przez bank dotyczyła wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, (sygn. akt IV C 2950/20, SSO Monika Włodarczyk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 413.236,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020...