Sąd oddala roszczenie mBanku o waloryzację kwoty wypłaconego kredytu

29 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu (I C 2732/21; SSO Justyna Piś-Barganowska) wydał wyrok w sprawie, którą wytoczył mBank przeciwko kredytobiorcy, jeszcze w toku postępowania z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi. Bank domagał się zwrotu kwoty kredytu w wysokości 217 tys. zł oraz dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 93 tys. zł., ewentualnie zapłaty 82 tys. zł tytułem waloryzacji kwoty wypłaconego kredytu wskaźnikiem inflacji. Dopiero w toku postępowania doszło do podniesienia zarzutu potrącenia roszczenia banku z roszczeniem kredytobiorcy. W rezultacie bank cofnął powództwo o zwrot nominalnej kwoty kredytu, a także cofnął roszczenie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału, podtrzymując jednak roszczenie...